IKA - Kulinarska olimpijada - jela - 1. dio

U nastavku Vam donosimo fotografije nekolicine jela sa IKA Kulinarske olimpijade 2012. godine (1. dio)