Sekcija žena

Prema uzoru na WACS-ovu inicijativu za promicanje kuharica i slastičarki te u nastojanju da se podrže izuzetni napori koji su potrebni za napredovanje u struci, a ujedno balansirajući posao i podizanje obitelji, Hrvatski kuharski savez je osnovao i sekciju žena HKS-a. Na taj način odaje se posebno priznanje svim ženama u struci, ali i omogućuje međunarodna suradnja i povezivanje sa istoimenim sekcijama inozemnih kuharskih saveza u cilju povećanja broja žena u struci i na rukovodećim pozicijama te sudjelovanja i uključivanja kuharica u razne svjetske kuharske organizacije.

Rukovodstvo Sekcije (izabrano na 2. redovnoj sjednici Skupštine HKS-a 5.12.2012.) čine:

 • Grozdana Bohorč Predsjednica
 • Rozalija Neralić Dopredsjednica
 • Slađana Herman Dopredsjednica
 • Marija Kuzminski Tajnica

 

 Članice Sekcije žena su:

 • Ambroš Ljilja
 • Augustić Anica
 • Bašić Julijana
 • Beg Marija
 • Bilić Lucija
 • Birek Katica
 • Blažičko Snježana
 • Bohorč Grozdana
 • Boloban Mirjana
 • Borković Marija
 • Bosnić Jasna
 • Bošnjak Marija
 • Brkić Sunčica
 • Bureš Zdenka
 • Buzov Gordana
 • Cah Silvia
 • Crnković Kornelija
 • Cvek Milena
 • Čaran Svetlana
 • Čorić Radojka
 • Dabić Dragica
 • Danira Vinković
 • Davidović Ružica
 • Denžić Marija
 • Dobrovac Annamaria
 • Dolovčak Biserka
 • Drvenkar Klara
 • Dvornik Sonja
 • Đuga Emina
 • Đukić Smilović Mira
 • Franekić Anita
 • Frelih Danijela
 • Gadze Paula
 • Galjan Melić Senada
 • Gospodnetić Dragana
 • Gull Željka
 • Habijanec Barbara
 • Hanc Rendarić Božica
 • Hanik Ruža
 • Hanževački Marina
 • Herman Slađana
 • Horak Vera
 • Horvat Verica
 • Hrastić Blaženka
 • Ivakić Smiljka
 • Jagodić Milka
 • Jakir Antonia
 • Jakupak Sanja
 • Jergan Dragica
 • Ježabek Marija
 • Katić Ivica
 • Kelek Ljiljana
 • Kljajić Antonija
 • Koprivnjak Josipa
 • Korasic Đurđica
 • Koren Mateja
 • Kovačević Andrea
 • Kozlina Mirjana
 • Kralj Brankica
 • Kranjec Mariela
 • Krneta Vesna
 • Krstinić Anka
 • Krušelj Marija
 • Kuntin Koviljka
 • Kurjaković Rozalija
 • Kuzminski Marija
 • Lacko Katarina
 • Lazarević Ivona
 • Lončar Nikolina
 • Lukin Dragica
 • Lulić Marija
 • Ljiljana Vanjaka
 • Mandekić Blanka
 • Marčeta Veronika
 • Marčić Dragica
 • Marinović Nives
 • Maroslavac Vesna
 • Martinović Andrea
 • Martinović Dunja
 • Matković Silvija
 • Metković Stela
 • Mički Đurđa
 • Mihatović Rafaela
 • Milošević Mirjana
 • Mišeta Bosiljka
 • Nagy Barbara
 • Naranđa Anica
 • Neralić Rozalija
 • Pavlović Blaženka
 • Peić Jelka
 • Pentek Katarina
 • Petković Nataša
 • Petričko Nada
 • Petrović Danijela
 • Podboj Lidija
 • Poljak Aleksandra
 • Poljak Sanja
 • Pranjić Snježana
 • Radić Ljiljana
 • Radočaj Marica
 • Radulović Ivanka
 • Rohaček Martina
 • Sinčić Marina
 • Sirovec Manuela
 • Stanišić Draženka
 • Suljević Mirela
 • Šaftić Ružica
 • Šajina Davorka
 • Šantek Branka
 • Šarić Anka
 • Šćulac Nadija
 • Šćuric Olga
 • Šebečić Ljerka
 • Šebrek Jelena
 • Škarica Damira
 • Škero Marijana
 • Šmit Biserka
 • Šošić Ružica
 • Špeljak Antonija
 • Tomašek Marija
 • Tomašković Marija
 • Trbušić Danica
 • Udovičić Biserka
 • Vešović Danica
 • Vešović Maja
 • Visković Jasna
 • Vranić Zdravka
 • Vučetić Katica
 • Vukmanić Ivana
 • Zeyen Mara
 • Zmijarević Nataša
 • Zvonar Jasna
 • Žugec Đurđa