Recepti

Slađana Herman hks
Rad sa natjecanja HKK „Medeno srce Zagreba“ 2011. godine
Zoran Herman hks
Rad sa natjecanja “Zlatni grozd Međimurja” u Čakovcu.
Snježana Blažičko hks
Rad sa natjecanja “Zlatni grozd Međimurja” u Čakovcu.
Rozalija Neralić hks
Rad sa natjecanja “Zlatni grozd Međimurja” u Čakovcu.
Željko Kukučka hks
Rad sa natjecanja “Zlatno sunce” u Primoštenu 2010.
SSlađana Herman hks
Rad sa natjecanja “Zlatno sunce” u Primoštenu 2010.
Frane Soža hks
Rad sa natjecanja “Zlatno sunce” u Primoštenu 2010.
Snježana Blažičko hks
Rad sa natjecanja “Zlatna dunja” u Kutini 2011.
Marko Jovanović hks
Rad sa natjecanja “Zlatna dunja” u Kutini 2011.