Ustrojstvo

Hrvatski kuharski savez čini 20 županijskih Udruga kuhara ili Kuharskih saveza županija i svi oni daju svoje predstavnike u Skupštinu HKS-a koja je najviše radno tijelo i donosi sve odluke. Svaka Udruga može predložiti pismenim putem svojeg člana za neku od funkcija u Savezu, a prema odluci delegata koji čine Skupštinu, na izbornoj sjednici tajnim glasovanjem bira se rukovodstvo Saveza. Sastav Upravnog odbora potvrđuje Skupština na mandat od 4 godine. Skupština bira i Nadzorni odbor od 5 članova te časni sud od najmanje 3 člana, također na mandat od 4 godina.

01. travnja 2019. godine održana je sjednica Upravnog odbora i Skupština Hrvatskog kuharskog saveza na kojima je glavna tema bila modernizacija i poboljšanje rada HKS-a te omogućavanje dodatnih pogodnosti za sve članove. S obzirom kako će se krajem 2019. godine održati izbori za novog predsjednika HKS-a Skupština je usvojila prijedlog da se glasanje za istog provede po principu jedan član - jedan glas što znači da će glasanje biti omogućeno svim članovima HKS-a, odnosno članovima HKS-a koji imaju podmirenu članarinu za ovu godinu zaključno s 01.kolovozom. Predsjednik Saveza, gospodin Damir Crleni, ističe kako je glavni cilj omogućiti pravo glasovanja pojedincima, članovima Saveza čije udruge nisu aktivne u radu.

O provedbi novog načina glasovanja svi članovi će biti pravovremeno obaviješteni. 

U mandatu od 03.12.2015. do 02.12.2019. radna tijela HKS-a čine:

Predsjednik: Damir Crleni

Dopredsjednik: Jozo Gale, Dražen Đurišević

Članovi Upravnog odbora:Damir Crleni, Jozo Gale, Dražen Đurišević, Dragica Lukin, Bojan Bohorč, Ante Ojdanić, Marijan Bošnjak, Dragan Visković, Miroslav Dolovčak

Nadzorni odbor: Marija Bošnjak, Tomislav Čičak, Tomica Đukić, Anđelko Levanić, Branko Žufika

Časni sud: Andrej Kristek, Marija Kuzminski, Ivan Selan